ВРЪЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЧЛЕНСТВО НА ФИРМИ-ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ  
 
 

Връчени сертификати за членство

в Национален инсталационен съюз:

 

 

„АВКО” АД, Русе

Представляващ: Анелия Колева – изп. директор

ВиК, Отопление, Предварително изолирани тръбни системи

Производство, Проектиране, Търговия

 

 

„АКВА И ГАЗ” ЕООД, Стара Загора

Представляващ: Нейчо Нейчев - управител

Отопление, Климатизация, ВиК, Газ

Проектиране, Доставка, Монтаж, Сервиз

 

 

ЕТ “БЕСЛЕТ   - Васил Копралев”, Пловдив

Представляващ: Иван Копралев – изп. директор

Отопление, Вентилация, Електротехника

Монтаж, Ремонт

 

 

„БРУНАТА БЪЛГАРИЯ” ООД, София 

Представляващ: Николай Жечков - управител

Отопление, Топлинно счетоводство

Проектиране, Доставка, Монтаж, Сервиз

 

 

„ВЕГАТЕКС ВВ” ЕООД, Сливен

Представляващ: Веселин Василев  - управител

Отопление, ВиК

Доставка, Монтаж

 

 

“ВИА ЕКСПО” ЕООД, Пловдив 

Представляващ: Майя Кръстева – управител

Организатор на Специализирани Изложения, Конференции, Конгреси

 

 

”Ви Ей Си БЪЛГАРИЯ” ЕООД, София

Представляващ: Найден Василев  - управител

Отопление, Вентилация, Климатизация, Газ

Проектиране, Доставка, Монтаж, Сервиз

 

 

 „ВИРАЖ ТРЕЙД” ЕООД, Пловдив

Представляващ: Боян Киряков – управител

ВиК, помпени системи

Доставка, Монтаж, Сервиз

 

 

„ЕМ ТРЕЙД” ООД, Хасково

Представляващ: Христо Миков  - управител

Отопление, Климатизация

Доставка, Сервиз

 

 

 „ЕНЕРГИЯ” ООД, София

Представляващ: Иван Пачов

Отопление, Газ

Доставка, Монтаж, Сервиз, Ремонт

 

 

„ИКАР – 95” ООД, Пловдив

Представляващ: Пламен Калоферов

ВиК, Изолации 

Доставка, Монтаж, Сервиз

 

„КОМЕ – М” ООД, София

Представляващ: Мая Богданова – управител

Отопление

Доставка, Монтаж, Сервиз

 

 

 

 „К. А. – СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, София

Представляващ: Асен Костов – управител

Отопление, Вик

Проектиране, Доставка, Монтаж, Сервиз

 

 

 „КАСПАР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, София

Представляващ: Росен Стоянов  - управител

Отопление, Газ

Проектиране, Доставка, Монтаж, Сервиз

 

 

„КИРСТЕЛ СТОЙЧЕВ И СИЕ” СД, София

Представляващ: Пламен Стойчев - управител

Отопление, Вентилация, Климатизация, ВиК

Доставка, Монтаж, Сервиз, Ремонт

 

 

„КОВЕКС” ЕООД, София

Представляващ: Светослав Щерев – управител

Вентилация, Климатизация, Слънчеви системи

Доставка, Монтаж, Сервиз

 

 

„М МОТОРС” АД, Етрополе

Представляващ: Ангел Стефанов – председател на Борда на директорите

Електродвигатели и вентилатори

Производство, Доставка  

 

 

 „ПРИЗМА 50” ООД, Пловдив 

Представляващ: Николай Анастасов

ВиК, Електротехника и Автоматика 

Производство, Доставка, Монтаж, Сервиз

 

 

 

ЕТ”СТОЯН ДИМЧЕВ”, Ямбол

Представляващ: Стоян Димчев – управител

Отопление, Вентилация, Климатизация, ВиК, Газ

Проектиране, Монтаж, Сервиз

 

 

 

„ТЕРМА ЕКСПЕРТ ПЛЮС” ООД, Пловдив

Представляващ: Йорданка Маркова – управител

Отопление, Климатизация, ВиК, Изолации

Проектиране, Доставка, Монтаж, Сервиз

 

 

„ТЕРМОИМПЕКС”ООД, София

Представляващ: Константин Панайотов . управител

Отопление, Вентилация, Газ

Доставка, Монтаж, Сервиз, Ремонт

 

 

„ХЕС  - БЪЛГАРИЯ” ООД, София

Представляващ: Росен Ненчев

Отопление, Вентилация, Климатизация , ВиК

Доставка, Монтаж, Сервиз, Ремонт

 

 
    back 
 

Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

  Back to top