NIS-210
 ПРЕДСТОЯЩО
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР Част 2
Уважаеми колеги, Поради големия интерес по темата, на 21 юли (петък) от 13.00 часа ще се проведе втората част на обучението "Хидравлично регулиране в ОВК системи" с лектор Светослав Влашки, собственик на "Влашки инженеринг" УЧАСТИЕТО В ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО. Моля да заявите участие на nis@dir.bg най-късно до19 юли (сряда)
Международнo изложениe TiGiS Taiwan 2017
В момента тече кандидатстване по насърчителна програма за посещение на предстоящото международнo изложениe TiGiS Taiwan 2017 - Taiwan International Green Industry Show 2017, което ще се проведе в периода 18 – 20 откомври 2017 г. в Тайпе
 
СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИИ С ПО- МАЛКО БЮРОКРАЦИЯ, ЛЕСНИ И ПРОЗРАЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БИЗНЕСА, инж. Цветан Симеонов – Председател БТПП

АУЕР В ПОЛЗА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ : е-услуги, on-line информация, компетентна подкрепа, инж. Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор АУЕР

С ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ КЪМ ПО-ИНТЕЛИГЕНТНИ, ЕФЕКТИВНИ И УСТОЙЧИВИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, инж. Маргарита Томова – държавен експерт МРРБ

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, Проф. Д-р инж. Никола Калоянов – ТУ София
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Предстоящи курсове
Хладилна техника по регламент ЕО 517-2015 - 19.07.2017г.
Европейска програма „Ваучери за заети лица“
Център за професионално обучение към Камарата е в списъка с доставчици на обучение по дълго чаканата европейска програма „Ваучери за заети лица“. 50 млн. лева са предвидени за курсове по чужди езици, професионално обучение и осигуряване на дигитална компетентност.
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
Съмнителен стиропор влаган в санираните високи блокове
Над 2/3 от високите жилищни блокове, ремонтирани по Програмата за енергийна ефективност, са санирани със стиропор.
Сгради със съмнително саниране
След разследване на bTV: Поставят допълнителни мазилки в сгради със съмнително саниране
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. http://www.csd-bg.com