NIS-194
 ПРЕДСТОЯЩО
Доклад от Годишна среша в Пампорово
Уважаеми дами и господа, Изпращаме Ви доклада на г-н Франк Баумайстер.
 
Бели сертификати инж. Красимир Найденов директор дирекция в АУЕР

ЕФЕКТЪТ ОТ ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Десислава Йорданова съветник МРРБ
 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЦПО към КИБ - предстоящи курсове по Регламент 517
Уважаеми колеги, На 4 август от 9.00 часа стартира курс за обучение на хладилни техници, съгласно РЕГЛАМЕНТ НА ЕО 517, ОТНОСНО НЯКОИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ. Заявление за участие можете да изтеглите от страницата на КИБ – www.nisbg.org Допълнителна информация можете да получите на тел: 032 625 918 и 032 625 976
 
Уважаеми колеги, материалите от семинара на тема "Изчисляване, калкулация и планиране на отоплителни системи и санитарни инсталации", проведен в центъра за срещи на Саксония-Анхалт може да изтеглите тук
 

    КАМАРА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
    гр. Пловдив
    ул. "Иван Вазов" 25
    тел. 032/62-59-18
    факс: 032/62-59-76
    e-mail: nis@dir.bg

 НОВИНИ
Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Уважаеми дами и господа, Препращаме Ви за сведение проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
 
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international
 

       НАЦИОНАЛЕН
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
       гр. Пловдив
       ул. "Иван Вазов" 25
       тел. 032/62-59-18
       факс: 032/62-59-76
       e-mail: nis@dir.bg
       www.nisbg.org

 
 Powered by: CS Development Ltd. - Пловдив 4000, бул. Мария Луиза 45; тел. 032 511254; http://www.csd-bg.com